WORSHIP SONGS
New!! รับฟังเพลงนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม - 17 เมษายน 2016 และ คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่6 มีนาคม - 17 เมษายน 2016
 
WORDS FOR LIFE
RADIO
บัญชีธนาคารคริสตจักร
ศจ.ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล  ศิษยาภิบาล
และคุณนิดาวัลย์ เมธีอัครกุล  ภรรยา
รับฟังเพลงนมัสการงานสัมมนา ทำไมอิสราเอล? ทำไมยุคสุดท้าย?
รับฟังคำเทศนางานสัมมนา ทำไมอิสราเอล? ทำไมยุคสุดท้าย?